• Call: +91 33 4004 4089
  • E-mail : aimf1935@gmail.com

Sub Committee

Advisory Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Sitaram Sharma : 98310 01950

Sri Bhaniram Sureka : 93311 13332
Dr. Hari Prasad Kanoria : 98300 47977
Sri Nandlal Rungta : 94311 10261
Sri Prahalad Rai Agarwala : 98300 79111

Convener

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456

Sri Ram Awatar Poddar : 9830019281
Sri Santosh Saraf : 9830021319
Sri Ratan Lal Shah : 9330947373
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 9331017416Sitaram Rungta Marwari Sammelan Bhavan Nirman Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Ram Awatar Poddar : 98300 19281

Convener

Sri Sidhharth Choudhary : 98317 03600

Co-Chairman

Sri Atmaram Sonthalia : 98310 26652


Advisor

Sri Sitaram Sharma : 98310 01950
Sri Nandlal Rungta : 94311 10261
Dr. Hari Prasad Kanoria : 9830047977

Members

Sri Kailashpati Todi : 98300 44079
Sri Nand Kishor Agarwal : 98301 06161
Sri Santosh Saraf : 98300 21319
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416Constitution Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Ramawatar Poddar : 98300 19281

Sri Binod Todi : 93341 11345
Sri Ashok Kumar Jalan : 94375 79833
Sri Atmaram Sonthalia : 98310 26652
Sri Nandlal Singhania : 98316 81947

Convener

Sri Sanjay Harlalka : 98041 54115

Sri Nirmal Kumar Kabra : 94311 13661
Sri Santosh Saraf : 98300 21319
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416Rajnaitik Chetana Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Nandlal Singhania : 98316 81947

Convener

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456

Members

Smt. Meena Devi Purohit : 98307 12297
Sri Santosh Saraf : 98300 21319
Sri Jai Govind Indoria : 98301 74987
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416
Sri Sitaram Sharma : 98310 01950
Sri Vijay Ojha
Smt. Sunita JhanwarHigher Education Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Dr. Hari Prasad Kanoria : 9830047977

Sri Arun Sureka : 98480 24911
Sri Banwarilal Mittal : 98300 61490
Sri Damodar Prasad Bidawatka : 93310 15088
Sri Narain Prasad Dalmia : 98314 61000
Sri Prahalad Rai Agarwala : 98300 79111
Sri R. N. Jhunjhunwala : 033-22230376/77
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 9331017416

Convener

Sri Atmaram Sonthalia : 98310 26652

Sri Ram Awatar Poddar : 98300 19281
Sri Sanjay Kumar Harlalka : 9804154115
Sri Shiv Kumar Lohia : 9830553456
Sri Shyam Sundar Beriwal : 9831012374
Sri Sitaram Sharma : 9831001950
Sri Santosh Saraf : 9830021319Samaj Sudhar Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Dr. Jugal Kishor Saraf : 98300 63473

Sri Bishwanath Kedia : 98310 02450
Sri Hari Prasad Budhia : 9830075187
Sri Madan Lal Bamalawa : 9831007894
Sri Nemi Chand Poddar : 9822015663
Sri Om Ladia : 9830084073
Sri Santosh Saraf : 9830021319

Convener

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456

Sri Prahalad Rai Goenka : 98310 94640
Sri Prahalad Rai Agarwala : 98300 79111
Sri Ram Awatar Poddar : 98300 19281
Sri Ramesh Kumar Nangalia : 98302 41000
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 9331017416Finance Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Atmaram Sonthalia : 98310 26652

Sri Basudeo Prasad Yaduka : 98315 48582
Sri Pradeep Kumar Singhania : 98310 15421
Sri Ram Awatar Poddar : 98300 19281
Sri Santosh Saraf : 98300 21319

Convener

Sri Kailashpati Todi : 98300 44079

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416
Sri Shyamlal Dokania : 98300 68127
Sri Suresh Jhunjhunwala : 033-40140100Membership Development Sub : Committee 2018-2020


Chairman

Sri Gopal Agarwal : 93310 16950

Convener

Sri Basant Kumar Mittal : 77818 11101

Co-Chairman

Sri Basudeo Prasad Yaduka : 98315 48582

Sri Damodar Prasad Bidawatka : 93310 15088
Sri Ram Mohta : 98300 47892
Sri Santosh Saraf : 98300 21319
Sri Bijay Kumar Dokania : 94330 15833
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 9331017416Marwari Sammelan Mahapanchayat 2018-2020


Chairman

Dr. Hari Prasad Kanoria : 98300 47977

Sri Balkrishna Dalmia : 98300 39999
Sri Basant Kumar Jhawar : 033-39800300
Dr. Jugal Kishor Saraf : 98300 63473
Sri Mahendra Kumar Jalan : 033-22304571
Sri Nandlal Rungta : 94311 10261
Sri Santosh Saraf : 98300 21319

Convener

Sri Raghu Nandan Ji Mody : 033-22480114

Sri Prahalad Rai Agarwala : 98300 79111
Sri Ram Awatar Poddar : 98300 19281
Sri Shiv Kumar Lohia : 9830553456
Sri Sitaram Sharma : 9831001950
Sri Vivek Gupta, MP : 98303 36200
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416Purashakar Chayan Sub - Committee 2018-2020


Chairman

Sri Ratan Lal Shah : 93309 47373

Sri Sitaram Sharma : 98310 01950
Sri Nandlal Rungta : 94311 10261
Dr. Hari Prasad Kanoria : 98300 47977
Sri Prahalad Rai Agarwala : 98300 79111
Dr. Jugal Kishor Saraf : 98300 63473
Sri Gowardhan Garodia : 9431582989

Convener

Sri Sanjay Harlalka : 98041 54115

Sri Atmaram Sonthalia : 98310 26652
Sri Santosh Saraf : 98300 21319
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416
Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456
Sri Arun Prakash Mallawat : 98300 88910Sanskar Sanskriti Chetna Sub - Committee 2018-2020


Chairman

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456

Sri Hari Prasad Budhia : 98300 75187
Sri Om Prakash Agarwal : 98746 77657
Amit Mundhra : 98300 47721
Sri Suresh Kumar Agarwal : 98832 96091
Sri Santosh Saraf : 98300 21319

Convener

Sri Nandlal Singhania : 98316 81947

Sri Sandeep Seksaria : 98300 78495
Sri Sampat Mal Bachhawat : 98310 44850
Sri Ravi Lohia : 98301 26781
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416Seminar Sub - Committee 2018-2020


Chairman

Sri Shiv Kumar Lohia : 98305 53456

Sri Raj Kumar Gupta : 98310 16677
Sri Vishnu Kumar Tulsiyan : 98310 54180
Sri Surendra Kumar Agarwal (Keyal) : 98312 04333
Sri Jodhraj Laddha : 98300 71200
Sri Santosh Saraf : 98300 21319

Convener

Sri Dinesh Kumar Jain : 98310 04542

Sri Nandlal Singhania : 98316 81947
Sri Arun Prakash Mallawat : 98300 88910
Sri Banwari Lal Mittal : 98312 76456
Sri Shrigopal Jhunjhunwala : 93310 17416
Dr. Suresh Kumar Agarwal : 98300 59550