• Call: +91 33 4004 4089
 • E-mail : aimf1935@gmail.com

Past National Secretaries

 • Lt. Bhuramal Agrawal

(1935 - 1938)

 • Lt. Iswardas Jalan

(1938 - 1940)

 • Lt. Rameshwarlal Nopani

(1940- 1943)

 • Lt. Bajranglala Lath

(1943 - 1947)

 • Lt. Rameshwarlal Kejriwal

(1947 - 1949)

 • Lt. Nandkishore Jalan

(1950 - 1962)
(1974 - 1979)

 • Lt. Raghunath Pd. Khetan

(1962 - 1966)

 • Lt. Ramkrishna Saraogi

(1966 - 1970)

 • Lt. Deepchand Nahata

(1970 - 1974)
(1993 - 1997)

 • Lt. Bajranglal Jaju

(1979 - 1986)

 • Shri Ratan Lal Shah

(1982 - 1989)

 • Lt. Dullichand Agarawal

(1989 - 1993)

 • Shri Sitaram Sharma

(1997 - 2004)

 • Shri Bhaniram Sureka

(2004 - 2006)

 • Shri Ramavtar Poddar

(2006 - 2010)

 • Shri Santosh Saraf

(2011 - 2013)

 • Shri Shiv Kumar Lohia

(2013 - 2017)

 • Lt. Srigopal Jhunjhunwala

(2018 - 2020)

 • Shri Sanjay Harlalka

(2020 - 2023)